Propozice

Datum 02.06.2024
Místo Všesportovní stadion Hradec Králové
Start Všesportovní stadion Hradec Králové
Cíl Všesportovní stadion Hradec Králové
Místo prezentace  Všesportovní stadion Hradec Králové

 

Trasy

60 km hlavní dlouhý závod Decathlon 
30 km krátký závod 

Dětské závody NN Kids Cup 

Trasy vedou z 65 % po zpevněných lesních a polních cestách, 30% v terénu a 5 % asfalt. Celkové převýšení trati je 260 a 520 m.

Výklad trati je v neděli 2.6.2024 v 11.45  hodin v místě startu.

 

 

Program akce

Časový program akce:

08:00 - 11:00 Prezentace závodníků 
08:00 - 09:30 Prezentace Dětských závodů
10:00 - 11:00 Start Dětských závodů NN Kids Cup 
11:00 - 11:30 Vyhlášení NN KIDS CUP
11:30 - 11:45 Řazení na start
12:00 - 12:00 START 6Okm  Decathlon Cyklomaraton - limit do 15:00 hodin
12:20 - 12:20 START 30 km - limit do 15:00 hodin
14:45 - 15:15 Vyhlášení

Kategorie

DĚTSKÉ ZÁVODY NN KIDS CUP - start v 10:00

* CELKOVÝ LIMIT JE 200 DĚTÍ

 • D6 - ODRÁŽEDLA HOLKY A KLUCI (2018-2024) – ROVINKA*
 • DM6 - kluci r.n. 2018-2024 – 1 OKRUH*
 • DZ6 - holky r.n. 2018-2024 – 1 OKRUH*
 • DM8 - Žáci 1 r.n. 2016-2017 – 2 OKRUHY*
 • DZ8 - Žákyně 1 r.n. 2016-2017 – 2 OKRUHY*
 • DM10 - Žáci 2 r.n. 2012-2015 – 3 OKRUHY*
 • DZ10 - Žákyně 2 r.n. 2012-2015 – 3 OKRUHY*
 • DM12 - Mladší Žáci r.n.2010-2011 – 4 OKRUHY*
 • DZ12 - Mladší Žákyně r.n.2010-2011 – 4 OKRUHY*
 • DM14 - Starší Žáci r.n. 2008-2009 –  4 OKRUHY*
 • DZ14 - Starší Žákyně r.n. 2008-2009 - 4 OKRUHY*

Závod 30 km - krátká trať - limit do 15:00 hodin

 • RT     - Rodinný tým - 1 dospělý r.n. 2006 a starší + 1 dítě r.n. 2010 a mladší 
 • KMJ   - Junioři r.n. 2006-2010
 • KM23 - Muži r.n. 2001-2005
 • KM    - Muži r.n. 1965-2000
 • KM60 - Muži r.n. 1964 a starší
 • KZJ   - Juniorky r.n. 2006-2010
 • KZ23 - Ženy r.n. 2001-2005
 • KZ     - Ženy r.n. 1964-2000
 • KZ60 - Ženy r.n. 1964 a starší
 • Ebike - muži a ženy dohromady
 • Gravel - muži a ženy dohromady

Závod Decathlon Cyklomaraton na 60 km - dlouhá trať - limit do 15:00 hodin

 • M18 - Muži r.n. 2006-2009
 • M20 - Muži r.n. 1993-2005
 • M30 - Muži  r.n. 1983-1992
 • M40 - Muži  r.n. 1973-1982
 • M50 - Muži  r.n. 1963-1972
 • M60 - Muži  r.n. 1962 a starší
 • Z18 - Ženy r.n. 2006-2009
 • Z20 - Ženy r.n. 1993-2005
 • Z30 - Ženy r.n. 1983-1992
 • Z40 - Ženy r.n. 1973-1982
 • Z50 - Ženy r.n. 1972 a starší 

Přihlášky

Přihlásit samostatně se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 15 let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:
Online registrace - jen do 30.5.2024 do 15:00 nebo do naplnění limitu 800
Písemně (formulář) v den akce od 8:00 do 11:00 hod ve stánku "Nové registrace" nebo do naplnění limitu. 


Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. 

Vytvořená registrace slouží jako dočasná rezervace místaJe platná až po přijetí platby na účet pořadatele.

Cizí startovní balíček můžete vyzvednout buďto s plnou mocí původního majitele - stáhnout nebo po nahlášení jeho ID závodníka (viz jeho profil na www.eventreg.cz)

STARTOVNÉ DO 30.5.2024 do 15:00 hodin
platba musí být na účtě pořadatele

(vytvoření registrace včetně přijetí platby na účet pořadatele)

200 Kč - Dětské závody NN Kids Race - v ceně pamětní medaile

600 Kč - Trať 30/60 km individuální startovné - v ceně pamětní medaile,  občerstvení těstoviny + limo/pivo v cíli,  startovní balíček 

1000 Kč - Rodinný tým, trať 30 km - v ceně 2 pamětní medaile, občerstvení těstoviny + limo/pivo v cíli, 2 startovní balíčeky  

 

+ 100 Kč - možnost přiobjedat ke všem kategoriím oficiální tričko závodu DECATHLON CYKLOMARATON  bavlněné - do 13.05.2023 včetně přijetí platby na účet pořadatele.

STARTOVNÉ NA MÍSTĚ

300 Kč - Dětské závody Kids Cup - v ceně pamětní medaile

700 Kč - Trať 30/60 km individuální startovné - v ceně pamětní medaile

1200 Kč - Rodinný tým, trať 30 km - v ceně 2 pamětní medaile

 

Úhrada startovného

Platbu můžete provést na svém profilu na www.eventreg.cz pomocí:

 • platební karty
 • karty Benefit+
 • karty Benefity a.s.
 • karty Up eBenefity
 • slevové body

Platba bankovním převodem či složenkou

 • Platba v CZK: 
  Složenkou nebo převodem na účet: 2108353456/2700 Unicredit bank 
  Účet firmy: Event media s.r.o., 
  Variabilní symbol: vygenerované číslo k registraci 
  Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení registrovaného


Startovné hlavního závodu zahrnuje:
Občerstvovací stanice v průjezdu závodu , zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií, startovní číslo, diplom, cílovou medaili, vodu Nartes, občerstvení.

Startovné lze převést na náhradníka zdarma online (nejpozději 5 pracovních dní před akcí) nebo na místě za poplatek 100 Kč časomíře.

Nevyzvednuté startovné se nevrací. 

 

Ceny

První tři v každé kategorii včetně profi dostanou medaile a věcné ceny hned po závodu. 
 

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány na informační tabuli ve stanu VÝSLEDKY.

 

Předpis

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu.

Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.

Je zakázáno odhazovat jakýkoliv odpad mimo občerstvovací stanici na trati.

Každý závodník bude dodržovat obecné pravidla Fair Play a slušnosti. Nedodržení těchto zásad, agresivní chování, ohrožování ostatních závodníků či pořadatelů bude trestáno vyloučením ze závodu bez nároku na náhradu startovného. 

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce - stáhnout

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu reklamace@sport-reg.cz, a to do 3 pracovních dní po ukončení závodu.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, státního smutku nebo vyšší moci startovné se nevrací.

 

Každý závodník a zákonný zástupce souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) jeho fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail.