Poslední informace před závodem

Poslední informace před závodem

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ, který se uskuteční 4. června v Hradci Králové


Zázemí akce, místo startu a cíle:

Biřička

Důležitá informace!????️????️????️????️????️????️????️
V neděli je povoleno parkovat na velkém parkovišti na Biřičkou.
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 

????️Naši parkovací asistenti Vás navedou od 8:00 do 11:30 hodin. Parkoviště je zdarma, ale nehlídané! ????️Pokud budete parkovat v ulici Mužíkova, hrozí pokuty. ????️

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Výdej startovních čísel:


Výdej startovních čísel probíhá v registračních bílých stanech, dle počátečních písmen vašeho příjmení! Prezence probíhá od 8:00 do 11:00 hodin.

Dětské závody:

Dětské závody startují v 10:00 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení na prvním závodě proběhne dle pokynů pořadatele. Vyhlášení dětí proběhne ihned po závodě. Prosíme rodiče o odchod z areálu ihned po vyhlášení.

Starty závodů:

Vstup do startovního koridoru je možný pouze se startovním číslem 15 min před startem

Starty závodů:

11:50 60 km
12:15 30 km

Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny červeno-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce značením. 

Občerstvení:

  • 60 km na 20/40 km
  • 30 km na 20 km

WC:

V areálu budou dostupné mobilní WC. 

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.

 

Trasy

60 km DECATHLON hlavní dlouhý závod v 11:50
30 km PVZP krátký závod 12:15
30 km PVZP krátký závod 12:15 - Elektrokola a Gravel
NN Kids Cup MTB - dětské závody Starty v 10:00

Trasy vedou z 60 % po zpevněných lesních a polních cestách, 38 % v terénu a 2 % asfalt. Celkové převýšení trati je 333/666m

Výklad trati je v neděli 4.06. 2023 v 11.45 hodin v místě startu.

 

Program akce

Časový program akce:

08:00 - 11:00 Registrace a prezentace závodníků
08:00 - 09:30 Registrace a prezentace Dětských závodů - limit 150 dětí
10:00 - 11:00 Start Dětských závodů NN Kids Cup - starty dle dle kategorií 
11:00 - 11:15 Vyhlášení Dětských závodů - Kids Cup
11:40 - 11:50 Řazení na start
11:50 - 11:50 START DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ 6Okm limit 15:00
12:15 - 12:15 START PVZP 30 km limit 15:00
14:45 - 15:15 Vyhlášení DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ

mapa deti 2023