Poslední informace před závodem

Poslední informace před závodem

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ, který se uskuteční 2. června v Hradci Králové


Zázemí akce, místo startu a cíle:

Malšovická aréna

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Výdej startovních čísel:


Výdej startovních čísel probíhá v registračních bílých stanech, dle počátečních písmen vašeho příjmení! Prezence probíhá od 8:00 do 11:00 hodin.

Dětské závody:

Dětské závody startují v 10:00 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení na prvním závodě proběhne dle pokynů pořadatele. Vyhlášení dětí proběhne ihned po závodě. Prosíme rodiče o odchod z areálu ihned po vyhlášení.

Starty závodů:

Vstup do startovního koridoru je možný pouze se startovním číslem 15 min před startem

Starty závodů:

12:00 60 km
12:20 30 km

Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny červeno-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce značením. 

Občerstvení:

  • 60 km na 40 km
  • 30 km na 20 km

WC:

V areálu budou dostupné mobilní WC. 

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.

 

Trasy

60 km hlavní dlouhý závod Decathlon 
30 km krátký závod - elektorkola a gravely

Dětské závody NN Kids Cup 

Trasy vedou z 65 % po zpevněných lesních a polních cestách, 30% v terénu a 5 % asfalt. 

Výklad trati je v neděli 2.6.2024 v 11.45  hodin v místě startu.

 

Program akce

Časový program akce:

08:00 - 11:00 Prezentace závodníků 
08:00 - 09:30 Prezentace Dětských závodů
10:00 - 11:00 Start Dětských závodů NN Kids Cup 
11:00 - 11:30 Vyhlášení NN KIDS CUP
11:30 - 11:45 Řazení na start
12:00 - 12:00 START 6Okm  Decathlon Cyklomaraton - limit do 15:00 hodin
12:20 - 12:20 START 30 km - limit do 15:00 hodin
14:45 - 15:15 Vyhlášení