Poslední informace před závodem

Poslední informace před závodem

Věnujte pozornost důležitým informacím před závodem DECATHLON CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ, který se uskuteční 21. června v Hradci Králové. V první řadě důrazně upozorňujeme na dodržování aktuálních vládních nařízení.


Zázemí akce, místo startu a cíle:

Všesportovní stadion v Hradci Králové

Parkování je možné hned vedle všesportovního areálu U flošny

Na parkovišti ani v areálu nenechávejte svá kola a cennosti bez dozoru, za případnou ztrátu neručíme!

Dezinfekční prostředky:

Před vstupem do areálu využijte dezinfekční prostředky.

Výdej startovních čísel:

Výdej startovních čísel probíhá v registračních bílých stanech, dle počátečních písmen vašeho příjmení! Prezence probíhá od 8:00 do 11:00 hodin.

Dětské závody:

Dětské závody startují v 9:30 a začínají v posloupnosti kategorií od nejmladších po nejstarší. Řazení na prvním závodě proběhne dle pokynů pořadatele. Vyhlášení dětí proběhne ihned po závodě. Prosíme rodiče o odchod z areálu ihned po vyhlášení.

Starty závodů:

Vstup do startovního koridoru je možný pouze se startovním číslem 15 min před startemÚčastníci jsou povinni mít ve startovním koridoru ústa a nos zakryté. 

Starty závodů:

12:05 60 km
12:20 30 km

Respektujte proto pokyny pořadatele a příslušníků Policie ČR! Upozorňujeme, že finální mapa se může lišit dle zpřístupnění cest v den závodu. Dodržujte vždy značení. Trasy budou značeny červeno-bílými šipkami, nepřehledná místa budou zabezpečená pásmem nebo vyznačená na vozovce značením. 

Občerstvení:

  • 60 km na 40km
  • 30 km na 15km

WC:

V areálu budou dostupné mobilní WC. 

Dojezd do cíle:

V návaznosti na vládní nařízení vás po dojezdu do cíle žádáme o rychlé vyřízení všech nutností jako jsou kontrola výsledků, mytí kola, občerstvení a návštěva stánků partnerů do doporučeného časového limitu 40 min. Nezdržujte se zbytečně v areálu. Děkujeme!

V neposlední řadě vás žádáme, abyste se chovali šetrně a ohleduplně k přírodě. V opačném případě můžete být ze závodu vyloučeni.

Zdravotní asistence a doporučení:

V areálu je zajištěna zdravotní asistence. V případě potřeby první pomoci na trase závodu doporučujeme stáhnout aplikaci Záchranka, díky které IZS rychle a přesně lokalizuje vaší polohu a vyhodnotí vážnost situace.

Děkujeme za respektování a dodržování pravidel závodu.